ENHETSCHEF - SUNET INFRASTRUKTURTJÄNSTER

Leif Johansson

Leif Johansson arbetar med id-hantering, strategi och affärsutveckling för SUNET och olika federationer, exempelvis SWAMID.se. Leif är också aktivt engagerad i flera organisationer för att främja internetutvecklingen, som IETF, Kantara Initiative och OASIS. Efter att ha varit styrelsemedlem i netnod.se under många år är Leif nu styrelseordförande för TU-stiftelsen som är netnods ägare. Vidare har han lett flera arbetsgrupper inom IETF, som UTA, Tokenbind, ABFAB och SCIM. Leif är också orförande för Kantara Initiative Assurance Review Board där han är ansvarig för Assurance Certification.

Speaking at:
No items found.