ENHETSCHEF FÖR E-KRONAPILOTEN - SVERIGES RIKSBANK

Mithra Sundberg

Mithra Sundberg är sedan oktober 2018 chef för enheten för e-kronapilot på Sveriges riksbank. Hon började arbeta på Riksbanken 2001 och har haft olika chefs- och utredartjänster vid myndigheten. Senast, mellan 2015 – 2018, var Mithra Sundberg Riksbankens riskchef. Dessförinnan har hon arbetat på Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, och Institutet för tillväxtpolitiskapolitiska studier, ITPS.

Speaking at:
No items found.