SÄKERHETSARKITEKT - CYBERCOM

Roberth Lundin

Elektroniska identiteter, behörigheter, underskrifter och smartakort är Roberths passion här i livet. Roberth har en lång erfarenhetoch kunnande och är en av Sveriges ledande experter och debattörerinom området. Roberth har en god känsla för teknik tillsammans med regelverk,policy och affärer. Helheten är viktigt för Roberth som trivs i rollerdär hans analytiska och kreativa egenskaper samverkar för att drivaprojekt och utvecklingen till slutmålet. Exempel är stora komplexainfrastrukturella system för elektroniska identiteter inom ett IAMsystem med hantering av kort, lösenord, behörigheter, PKI,utgivning och kataloger.

Speaking at:
No items found.