SOLUTIONS ARCHITECT EMEA - YUBICO

Sebastian Elfors

Sebastian Elfors är senior solutions architect på Yubico. Dessförinnan var han direktör för professional services på TrustWeaver, som är en kvalificerad tillhandahållare av betrodd tjänst enligt eIDAS. Vidare har Sebastian arbetat på Nexus som produktchef för BankID-klienten, på SmartTrust med wireless PKI, och på iD2 Technologies med att implementera nationella certifikatutfärdare i Finland, Sverige, Tyskland, Österrike och Malaysia. Sebastian är även medlem av FIDO Alliance och har där skrivit ett white paper på hur FIDO-standarden kan tillämpas för eIDAS-tjänster.

Speaking at:
No items found.