Tillgänglighetsexpert & doktor i människa datorinteraktion på Begripsam

Stefan Johansson

Stefan Johansson är en av landets mest erfarna tillgänglighetsexperter och har arbetat med digital tillgänglighet sedan 1990-talet. Han har varit rådgivare åt flera av de stora bankerna, åt myndigheter och åt statliga utredningar på betaltjänstområdet. Stefans forskning handlar om hur alla kan delta i det digitala samhället och hur vi kan motverka digitalt utanförskap. Stefan är ansvarig för den världsledande undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, http://internet.begripsam.se

Speaking at:
No items found.