Anmälan för utställare

Syftet med eventet är att skapa en bred förståelse om varför e-legitimation är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop, och – inte minst – visa vad man behöver göra. För att lyckas med detta vill vi bjuda in ett så brett nätverk som möjligt av samverkanspartners, såväl från leverantörssidan som från det offentliga.

Vi avvaktar nya riktlinjer från myndigheterna innan vi bestämmer nya datum för konferensen. Den nya datumet kommer att sättas med god framförhållning så att du som utställare kan göra nödvändiga förberedelser.

Vi planerar att eventet skall kunna äga rum hösten 2021 i Folkets Hus i Stockholm med en lång rad tongivande talare och högaktuella presentationer. Lika viktigt är att skapa kontaktytor mellan deltagarna och alla som kan hjälpa dem med frågor kring e-legitimering och digitalisering. Vi har därför skapat en stor utställningsyta i direkt anslutning till kongresshallen där ni kommer möta och interagera med publiken.

BLICKFÅNGET

Ett specialpaket med större yta mitt i blickfånget.

• Egen utställningsplats på ca 6 kvm.
• Fem deltagarbiljetter inklusive AW-mingel.
• Presenteras som partner i material.
- Inbjudan att föreslå talare till redaktionsrådet.
- Logo & info om er verksamhet i Eventappen.
- Möjlighet att boka in möten via Eventappen

Pris: 70 000 kronor ex moms

Bokning

STOR

• Egen utställningsplats på 3x2 meter.
• Tre deltagarbiljetter inklusive AW-mingel.
• Presenteras som partner i material.
• Inbjudan att föreslå talare till redaktionsrådet.
• Logo & info om er verksamhet i Eventappen.
• Möjlighet att boka in möten via Eventappen.

Pris: 35 000 kronor ex moms

Bokning

MELLAN

• Egen utställningsplats på 2x2 meter.
• Två deltagarbiljetter inklusive AW-mingel.
• Presenteras som partner i material.
• Inbjudan att föreslå talare till redaktionsrådet.
• Logo & info om er verksamhet i Eventappen.
• Möjlighet att boka in möten via Eventappen.

Pris: 25 000 kronor ex. moms

Bokning

MINI

• Egen utställningsplats på 1x1 meter.
• En deltagarbiljetter inklusive AW-mingel.
• Presenteras som partner i material.
• Logo & info om er verksamhet i Eventappen.
• Möjlighet att boka in möten via Eventappen.

Pris: 12 500 kronor ex. moms

Bokning

Vill ni ha med en talare?

Det finns ett begränsat antal utställarplatser, så säkra er plats redan idag.

Om ni vill presentera kring ett ämne som ökar kunskapen kring e-legitimation, elektroniska underskrifter, digitalisering eller federation kan ni inkomma med förslag som tas upp av redaktionsrådet. Presentationen måste fylla följande kriterier:

Det skall vara en objektiv presentation som förmedlar kunskap, inte en säljpitch för er verksamhet.

Relevant för hela publiken eller en mindre grupp i en breakout-session.

Presentationen måste godkännas i förväg

INTRESSERAD?

Det finns ett begränsat antal utställarplatser,
så säkra er plats redan idag!