Digitalisera med e-underskrifter – en överblick

Se webbinarium


Elektroniska underskrifter är en grundbult i digitaliseringen – såväl för verksamhetsprocesser i förhållande till anställda, leverantörer och andra myndigheter, som för en användarvänlig ärendehantering i förhållande till medborgare. Men det finns många pusselbitar som måste passa för att det ska bli effektivt, säkert och smidigt.


I detta webbinarium får du en unik överblick av vad du måste tänka på vid implementeringen av e-underskrifter – från tekniska standarder, tillitsnivåer integration av e-legitimering och olika typer av underskriftstjänster – samt hur allt skall implementeras i ett smidigt flöde.


Just nu händer väldigt mycket på området kring e-underskrifter så se till att hålla dig uppdaterad! Efter presentationen finns utrymme för frågor och diskussion. Du kan ställa frågorna direkt, via chatten eller i förväg genom att skicka epost till bokning@elegdagarna.se


Presentationen hålls av Dragoljub Nesic som är CIO på Verisec och har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och implementera lösningar för e-legitimering, elektroniska underskrifter och avancerad kryptering.


Sändes: Onsdag 26 augusti 2020